هر شهروند تربتی یک مروج افتخاری فرهنگ اهدای خون
target="_blank" >

             


به گزارش روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی  ،در حال حاضر ذخایر خونی استان رو به کاهش است .
 با اشاره به کاهش مراجعه مردم به پایگاه ها با توجه به گرمی هوا آمار ذخیره خونی استان کاهش یافته  است که با ادامه این روند در روزهای آتی ،پاسخگویی به بیماران