هر شهروند تربتی یک مروج افتخاری فرهنگ اهدای خون
target="_blank" >
         

در آستانه ماه محرم و با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون سالم جمعی از پرسنل گردان 13 امام حسین (ع) لشکر عملیاتی 5 نصر با حضور در پایگاه انتقال خون ، در سنت حسنه اهدای خون شرکت کردند.