هر شهروند تربتی یک مروج افتخاری فرهنگ اهدای خون
target="_blank" >
             

به گزارش روابط عمومی پایگاه انتقال خون شهرستان تربت حیدریه ،همزمان با ماه محرم و صفر و در راستای تکریم و تشویق اهداکنندگان ،تعدادی سیم کارت رایگان با همکاری نمایندگی اپراتور ایرانسل در شهرستان  بین اهداکنندگان خون توزیع گردید.