هر شهروند تربتی یک مروج افتخاری فرهنگ اهدای خون
target="_blank" >
         

به دنبال فراخوان پایگاه انتقال خون تربت حیدریه و کمبود ذخیره خونی شهرستان ریاست و جمعی از پرسنل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شهرستان با حضوردر پایگاه انتقال خون به جمع اهداکنندگان خون پیوستند.


به گزارش روابط عمومی پایگاه انتقال خون پایگاه تربت حیدریه در جریان این اهدای خون ،  مهندس بلندی ریاست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با علاقمند ریاست پایگاه انتقال خون دیدار وعنوان کرد: نیاز به خون و فرآورده های خونی امری حیاتی است و باید همه ادارات و نهادهای دولتی همکاری لازم با پایگاه انتقال خون شهرستان را داشته باشند و این پایگاه را درامر تامین نیازهای  خونی منطقه یاری کنند .

             

ریاست پایگاه انتقال خون تربت حیدریه در این دیدار ضمن قدردانی از حضور پرسنل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود:  نگه داشتن ذخیره خونی شهرستان در حد مطلوب نیازمند حضور مستمر مردم شریف شهرستان است و نباید اهدای خون را به مناسبت ها و زمان های خاصی موکول کرد و این امر با تبلیغات شهری و همکاری همه جانبهو آگاهانه مردم و ادارات و نهاد های دولتی میسر خواهد شد.