هر شهروند تربتی یک مروج افتخاری فرهنگ اهدای خون
target="_blank" >

دکتر عزیزی رئیس بیمارستان نهم دی تربت حیدریه با حضور در پایگاه انتقال خون اقدام به اهدای خون نمود.