هر شهروند تربتی یک مروج افتخاری فرهنگ اهدای خون
target="_blank" >

همزمان با نهم مرداد ماه سالروز تاسیس سازمان انتقال خون ایران ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در پایگاه انتقال خون حضور یافت.