هر شهروند تربتی یک مروج افتخاری فرهنگ اهدای خون
target="_blank" >

همزمان با روز جهانی اهداکنندگان خون،یکی از بانوان رکورددار اهداء خون پایگاه انتقال خون تربت حیدریه مورد تقدیر قرار گرفت.